Loimun Opiskelijat – Jyväskylä

Loimun opiskelijat – Jyväskylä ry on luonnon-, ympäristö- ja metsätieteellisten alojen ammattiliiton, Loimun, Jyväskylän paikallinen opiskelijayhdistys sekä Loimu ry:n jäsenyhdistys. Yhdistyksen toimintaa pyörittää syyskokouksen valitsema hallitus, ja toiminnan kohderyhmänä ovat kaikki matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat Jyväskylän yliopistossa. Yhdistys toimii linkkinä Loimu ry:n ja paikallisten ainejärjestöjen välillä. Loimun opiskelijat – Jyväskylä tekee myös yhteistyötä Loimun muiden paikkakuntien paikallisyhdistysten sekä Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kanssa.

Create your website at WordPress.com
Aloitus
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close